Popis projekata iz baze projekata za razvoj ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije

Preuzmite PDF
Naziv projekta Nositelj projekta Faza projekta Opći cilj projekta Kontakt Nositelj E-mail Prioriteti/Mjere Ukupna vrijednost projekta (kn)
Aktivne u zajednici Općina Štitar U FAZI OCJENJIVANJA Cilj projekta je smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Štitar te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina. Ciljnu skupinu projekta čini 10 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Ciljna skupina zaposlit će se na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 40 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici. Marko Bikić opcina.stitar@vu.t-com.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. Mjera 2.2. 1.799.236,05
Budi aktivna Općina Andrijaševci U FAZI OCJENJIVANJA Cilj projekta je smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.Ciljnu skupinu projekta čini 20 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ciljna skupina zaposlit će se na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 80 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici Ante Rajković opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. Mjera 2.2. 2.997.823,25
EU enter Europski dom Vukovar U FAZI OCJENJIVANJA Uspostava Centra za mlade u Vukovaru s ciljem pružanja podrške mladima za uspješan ulazak u poslovni svijet te aktivno participiranje u gospodarskim, političkim i društvenim procesima zajednice. Partnerstvom OCD-a, JLS-a i obrazovnih ustanova stvoriti će se dugoročan poligon za informiranje, obrazovanje, osvještavanje, oraganiziranje slobodnog vremena i povezivanjem mladih stvaranje mreže. Umrežavanje će osigurati razmjenu iskustva rada s mladima, identificiranje zajedničkih problema, kreiranje specijaliziranih programa i povezivanje mladih unutar RH kroz ciljane akcije i edukacije. Krajnji rezultat je stvaranje kompetentnih EU građana. Dijana Antunović Lazić europski.dom.vukovar@gmail.com Prioritet 4. Mjera 4.1. Mjera 4.2. 1.100.000,00
I-Strategija PRONI Centar za socijalno podučavanje U TIJEKU JE PROVEDBA Projekt „I – Strategija“ ima za cilj izraditi Strategiju informiranja mladih kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih, Gradskog savjeta mladih grada Vukovara, relevantnih institucija i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Grada Vukovara, odnosno donosioca odluka. Ciljana skupina su mladi od 15 do 30 godina, njih 120, od kojih su 80 srednjoškolci, 20 studenti i 20 mladi izvan obrazovnih institucija i nezaposleni mladi, no također ciljana skupina su i donosioci odluka (lokalni dionici) u gradu Vukovaru, njih 20. Glavne aktivnosti projekta su: Istraživanje s mladima o Razini i potrebama informiranosti mladih u gradu Vukovaru; provedba ukupno 8 fokus grupa: 6 fokus grupa s mladima, 1 fokus grupa s donosiocima odluka te 1 zajednička fokus grupa sa 70 sudionika prethodnih fokus grupa (60 mladih i 10 donosioca odluka); Promotivne aktivnosti projekta; Širenje rezultata, posebice Strategije informiranja mladih koja će biti izrađena; te Evaluacija i Izvješćivanje. Izradom, promocijom i primjenom Strategije informiranja mladih na području grada Vukovara, ovim projektom želimo podići svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima kroz točno, jasno i pravovremeno informiranje, odnosno sustavno doprinijeti podizanju razine informiranosti mladih, a sukladno tomu i podizanju kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici. Sandra Kovačević icm-vu@proni.hr Prioritet 4. Mjera 4.2. 71.520,50
Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja – “We can do it” Lokalna akcijska grupa "Šumanovci" U FAZI OCJENJIVANJA Tijekom provedbe projekta primjenit će se: Mjera 1. Osnivanje 2 kluba za zapošljavanje i provedba usluga klubova za zapošljavanje. Klubovi za zapošljavanje (dalje u tekstu: Job klubovi) su intenzivno grupno karijerno savjetovanje i obrazovanje za aktivno traženje zaposlenja i upravljanje karijerom. Uloga Job klubova bit će pružanje podrške i stjecanje vještina za različite skupine nezaposlenih i pripremiti ih za potrebe na tržištu rada. Ta podrška će im pomoći da procjene svoje prilike na tržištu rada i pripremi ih za konkretne, aktivne korake u pronalasku posla. Provodit će se kroz intenzivni 3-tjedni program rada s pojedinom skupinom nezaposlenih uz vodstvo i facilitaciju voditelja Job Kluba. Jaka strana ovog pristupa jesto vrlo intenzivan period aktivne potrage za poslom uz podršku i facilizaciju Voditelja te razmjena iskustava i znanja između samih korisnika u Job klubu. Metodoligija rada Job kluba je zapravo prilagođena metodoligija karijernog savjetovanja u koju je uključen intenzivniji obrazovni aspekt za stjecanje ključnih vještina i znanja za kvalitetno upravljanje karijerom, kroz kombinaciju grupnih i individualnih aktivnosti. Verica Mušić verica.music1@gmail.com Prioritet 1. Mjera 1.1. Mjera 1.2 Prioritet 4. Mjera 4.1. Mjera 4.2. 998.806,76
LOKO LAG – Održivi razvoj ruralnog područja LAG BOSUTSKI NIZ U FAZI OCJENJIVANJA LAG Bosutski niz identificirao je probleme ruralnog područja: visok udio nezaposlenosti područja LAG-a 25,37% u odnosu na VSŽ, izoliranost i nizak stuApnj obrazovanja koji smanjuje konkurentnost radne snage. Kako bi se otklonilo navedeno kreirat će se lokalne politike za poticanje zapošljavanja. Ciljevi LOKO LAG-a su: 1. Kreiranje mobilne aplikacije za povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba na području LAG-a Bosutski niz uz edukaciju stranih jezika i informatičke pismenosti, 2. Uvođenje izvannastavnog sadržaja "Primjena IKT tehnologija u ruralnom području" u osnovnim školama na području LAG-a Bosutski niz i 3. Izrada „Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za područje LAG-a Bosutski niz“. JOSIPA ROSANDIĆ lag.bosutski.niz@gmail.com Prioritet 1. Mjera 1.1. Prioritet 2. Mjera 2.1. Prioritet 3. Mjera 3.1. Prioritet 4. Mjera 4.2. 999.857,39
Nova zanimanja za Nove tehnologije a Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih U FAZI OCJENJIVANJA Kako bi se doprinijelo unapređenju obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada uz promociju cjeloživotnog učenja u VSŽ identificirati će se potrebe kod poslodavaca u proizvodnim djelatnostima na lokalnom tržištu rada, izradit i provest će se programi prema potrebama poslodavaca teraditi na povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba Vedrana Žilić inova.euprojekt@gmail.com Prioritet 3. Mjera 3.1. 998.938,97
Ojačaj svoj radni potencijal Općina Privlaka U FAZI OCJENJIVANJA Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina u općini Privlaka te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina. Ciljnu skupinu projekta čini 15 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ciljna skupina zaposlit će se na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 80 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici. Darko Galić opcina.privlaka@vu.t-com.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. Mjera 2.2. 2.521.934,45
Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici Općina Markušica U FAZI OCJENJIVANJA Cilj projekta je osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u općini Markušica te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina. Ciljnu skupinu projekta čini 15 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ciljna skupina zaposlit će se na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 60 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici. Budimir Drača opcina-markusica@vk.t-com.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. Mjera 2.2. 2.389.770,57
Pokloni mi osmijeh Grad Vukovar U FAZI OCJENJIVANJA Opći cilj projekta je osiguravanje uvjeta za zapošljavanje pripadnica ranjivih skupina na području grada Vukovara u svrhu stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život osoba treće životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju pružanjem potrebnih usluga. Specifični cilj projekta je pružanje usluga za 300 krajnjih korisnika kojima je potrebna pomoć u kućanstvu. Provedba projekta osigurava preduvjete za zapošljavanje 50 žena koje će pružati usluge 300 krajnjih korisnika na području Vukovara s pripadajućim naseljima. Stečena znanja povećati će njihovu kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada te im omogućiti lakše zapošljavanje nakon završetka provedbe projekta. Ivan Penava gradonacelnik@vukovar.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. Mjera 2.2. Prioritet 3. Mjera 3.1. 7.506.246,08
Pronađi posao u drvnom sekotru! SLAVONSKI HRAST drvni klaster U FAZI OCJENJIVANJA Cilj projekta "Pronađi posao u drvnom sektoru!" je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području VSŽ te poticanje njihovog zapošljavanja u drvnom sektoru. Ciljnu skupinu projekta čini 30 neaktivnih NEET osoba koje će se osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada i usmjeriti u drvni sektor kao tradicionalnom sektoru snažno povezanom s kulturnom baštinom i folklorom čiji su finalni proizvodi od drva neizostavan dio. Opći cilj projekta je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području VSŽ te poticanje njihovog zapošljavanja u drvnom sektoru. Ana Škrabo skrabo@cekom.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. 1.346.649,92
Razmjena znanja visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva Lokalna akcijska grupa "Šumanovci" U FAZI OCJENJIVANJA Tijekom provedbe projekta osposobit će se zaposlenici organizacije civilnog društva, odnosno Lokalne akcijske grupe "Šumanovci" i Prehrambeno - tehnološkog fakluteta Osijek, čime će se osigurati uvjeti za provedbu programa društveno korisnog učenja i razvoj partnerskih odnosa. Sukladno propisanim Sporazumima o partnerstvu nositelja i partnera projekta osigurana je sljedeća održivost nakon završetka projekta: Financijska održivost - Financiranje popratnih aktivnosti, operativnih troškova, troškova održavanja i sličnih troškova biti će pokriveno iz prihoda od redovitog poslovanja nositelja i partnera u projektu. Institcionalna održivost projekta - izradom programa društveno korisnog učenja nakon završetka projekta te će se stečeno znanje osoba koje su sudjelovale u projektu primjenjivati i u daljnjim aktivnostima kako u okviru poslovanja Prehrambeno - tehnološkog fakulteta Osijek tako i Lokalnih akcijskih grupa Vukovarsko srijemske županije. Verica Mušić verica.music1@gmail.com Prioritet 1. Mjera 1.1. Prioritet 3. Mjera 3.1. Prioritet 4. 1.197.325,85
Sigurnim korakom do vlastitog posla Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. U FAZI OCJENJIVANJA Projektom će doprinijeti povećanju zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada poticanjem poduzetničkih inicijativa. Potencijal za razvoj poduzetništva u VSŽ postoji, a razne institucije, koje su ujedno članovi LPZ-a VSŽ, nude stručne usluge koje će ovim projektom biti usmjerene na razvijanje kompetencija nezaposlenih osoba u cilju samozapošljavanja. Projektom će se također ojačati i kapaciteti LPZ-a VSŽ za njegovo funkcionalno i održivo djelovanje. Zrinka Lončar / Ana Škrabo askrabo@ar-hrast.hr Prioritet 1. Mjera 1.1. Prioritet 4. Mjera 4.2. 2.000.000,00
Spajalica Gradska knjižnica Vukovar U TIJEKU JE PROVEDBA Specifični ciljevi ovog projekta su razvoj kapaciteta djelatnika knjižnica u prekograničnom području Hrvatske i BIH te pružanje usluga formiranjem Odjela za mlade te educiranje i umrežavanje mladih u prekograničnom području potičući ih na interkulturni dijalog. Važnost otvaranja namjenskih prostora za mlade, kao i davanja većeg značaja akivnostima posvećenih mladima rezultirala je brojnim uspješnim radionicama za mlade. Jelena Miškić / Edin Jahić jelena.miskic@gkvu.hr / edinjahic75@gmail.com Prioritet 4. Mjera 4.1. Mjera 4.2. 811.412,55
STEM u očuvanju kulturne baštine Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije U FAZI OCJENJIVANJA Projekt "STEM u očuvanju kulturne baštine" usmjeren je na jačanje kapaciteta udruga i fakulteta za popularizaciju IKT znanosti kao područja STEM-a u radu kulturno-umjetničkih društava kroz osvještavanje djece vrtićke i osnovnoškolske dobi o mogućnostima primjene suvremenih tehnologija u očuvanju kulturne baštine. Projekt je usmjeren na provođenje interaktivnih i kreativnih radionica/igraonica s djecom u vrtićima i osnovnim školama te jačanju opće svijesti KUD-ova i opće populacije o važnosti IKT-a kao alata za očuvanje i promicanje kulturne baštine. Opći cilj projekta je ojačati kapacitete udruga i osnažiti suradnju između organizacija civilnog društva i visokoškolskih institucija sa svrhom popularizacije STEM-a. Stjepan Đurković zakud@vk.t-com.hr Prioritet 3. Mjera 3.1. 1.453.452,12
Uključi se Općina Jarmina U FAZI OCJENJIVANJA Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u Općini Jarmina te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina. Ciljnu skupinu projekta čini 12 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ciljna skupina zaposlit će se na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 50 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici. Andrea Klarić opcina.jarmina@vu.t-com.hr Prioritet 2. Mjera 2.1. Mjera 2.2. 1.932.704,40