Pregled broja projekata prema sektoru, lokaciji i vrijednosti projekta

Preuzmite PDF
Sektor Ukupan broj projekata
Lokacija provedbe projekta
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Ukupna vrijednost projekata (kn)
Društvene djelatnosti (školstvo, kultura i šport) 4
1 4
4.364.722,06
Ljudski resursi i tržište rada 11
0 11
19.183.047,61
Infrastruktura 0
0 0
0,00
Lokalna samouprava i civilno društvo 5
0 5
4.367.510,50
Turizam 1
0 1
999.857,39
Zdravstvo i socijalna skrb 1
0 1
7.506.246,08
Gospodarstvo 1
0 1
999.857,39
Prostorno planiranje, zaštita okoliša i energetskaučinkovitost 0
0 0
0,00
Ruralni razvoj i poljoprivreda 1
0 1
999.857,39