Pregled projekata unutar pojedinog prioriteta i mjere Strategije razvoja ljudskih potencijala prema strukturi financiranja

Preuzmite PDF
Prioritet/Mjera Ukupan broj projekata Ukupna vrijednost projekata (kn)
Struktura financiranja projekata (prosjek)
Sredstva iz programa EU (%) Sredstva iz državnog proračuna (%) Sredstva drugih izvora u Županiji (%) Vlastita sredstva (%) Ostali izvori (%)
PRIORITET 1. POTPORA RAZVOJU PODUZETNIšTVA I POVEćANJU FLEKSIBILNOSTI RADNE SNAGE 4 5.195.990,00
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mjera 1.1. Potpora razvoju poduzetništva 4 5.195.990,00
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mjera 1.2 Povećanje mobilnosti radne snage 1 998.806,76
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRIORITET 2. POTICANJE SOCIJALNOG UKLJUčIVANJA 8 21.494.222,11
90.63% 9.38% 0.00% 0.00% -0.01%
Mjera 2.1. Socijalno uključivanje i razvoj socijalnog poduzetništva 8 21.494.222,11
90.63% 9.38% 0.00% 0.00% -0.01%
Mjera 2.2. Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije 6 19.147.714,80
87.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00%
PRIORITET 3. UNAPRJEđENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA S POTREBAMA TRžIšTA RADA UZ PROMOCIJU CJELOžIVOTNOG UčENJA I POVEćANJE DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA 5 12.155.820,41
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mjera 3.1. Unaprjeđenje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada uz promociju cjeloživotnog učenja 5 12.155.820,41
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mjera 3.2. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima i studentima u nepovoljnom položaju 0 0,00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRIORITET 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUšTVA, POTICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I RAZVOJ VOLONTERSTVA 7 7.178.923,05
95.57% 0.00% 0.00% 4.29% 4.43%
Mjera 4.1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva 3 2.910.219,31
89.67% 0.00% 0.00% 10.00% 10.33%
Mjera 4.2. Razvoj strukturiranog dijaloga 6 5.981.597,20
94.83% 0.00% 0.00% 5.00% 5.17%
Mjera 4.3. Razvoj volonterstva 3 3.007.545,16
89.67% 0.00% 0.00% 10.00% 10.33%