Pregled pojedinih indikatora projekata unutar pojedinog prioriteta Strategije razvoja ljudskih potencijala

Preuzmite PDF
Indikator
Ukupno unutar pojedinog prioriteta Strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ
Prioritet 1: POTPORA RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I POVEĆANJU FLEKSIBILNOSTI RADNE SNAGE Prioritet 2: POTICANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA Prioritet 3: UNAPRJEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA UZ PROMOCIJU CJELOŽIVOTNOG UČENJA I POVEĆANJE DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA Prioritet 4: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, POTICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I RAZVOJ VOLONTERSTVA
Ukupno
2a) Broj održanih informativnih sastanaka o oblicima i prednostimaumrežavanja
1 1 1 1
1
2f) Broj osnovanih drugih oblika umrežavanja
1 1 1 1
1
2g) Broj članova drugog oblika umrežavanja
1 1 1 1
1
4a) Broj edukacija za potencijalne poduzetnike i njihove zaposlenike s naglaskom na poduzetništvo žena, poduzetništva mladih i ostalih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
1 0 0 1
1
1a) Broj osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji su sudjelovali u programima osposobljavanja
1 8 2 1
8
1b) Broj provedenih programa osposobljavanja za osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada
1 1 1 1
1
1a) Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici pružene kroz projekte
0 6 1 0
6
3. Broj uvedenih izvannastavnih sadržaja u suradnji s civilnim sektorom i lokalnim institucijama
1 1 1 1
1
5. Broj aktivnosti različitih dionika tržišta rada s obrazovnim sustavom
0 0 1 1
2
7a) Broj prilagođenih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada za obrazovanje odraslih kroz primjenu HKO‐a
0 0 1 0
1
7b) Broj novih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada za obrazovanje odraslih kroz primjenu HKO‐a
0 0 1 0
1
10. Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja
0 0 2 0
2
1a) Broj održanih edukacija na kojima su sudjelovali članovi OCD
0 0 0 1
1
1b) Broj sudionika edukacija
0 0 0 1
1
3. Broj održanih informativnih aktivnosti
0 0 0 1
1
1. Broj provedenih strukturiranih dijaloga
0 0 0 1
1
2a) Broj sastanaka organizacija civilnog društva, predstavnika javnog i poslovnog sektora
1 1 1 3
3
2b) Broj zajedničkih održanih akcija organizacija civilnog društva, predstavnika javnog i poslovnog sektora
1 1 1 3
3
2c) Broj partnerstava organizacija civilnog društva, predstavnika javnog i poslovnog sektora
1 1 1 3
3
2d) Broj osmišljenih ili provedenih međusektorskih projekata koji uključuju više vrsta dionika
1 1 1 3
3
3a) Ukupni broj provedenih projekta u svrhu daljnjeg razvoja LPZ‐a
1 0 0 1
1
3c) Broj održanih aktivnosti u svrhu promocije rada LPZ‐a
1 0 0 1
1