Pregled broja projekata prema ciljanoj skupini projekta i prioritetima iz Strategije razvoja ljudskih potencijala

Preuzmite PDF
Ciljana skupina Ukupan broj projekat
Broj projekata unutar pojedinog prioriteta i ciljane skupine
Prioritet 1: POTPORA RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I POVEĆANJU FLEKSIBILNOSTI RADNE SNAGE Prioritet 2: POTICANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA Prioritet 3: UNAPRJEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA UZ PROMOCIJU CJELOŽIVOTNOG UČENJA I POVEĆANJE DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA Prioritet 4: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, POTICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I RAZVOJ VOLONTERSTVA
nezaposlene osobe 11
3 7 2 4
- osobe s invaliditetom 1
1 1 1 1
- osobe s niskim stupnjem obrazovanja (završeno osnovnoškolsko obrazovanje) 2
1 1 2 1
- mlade osobe do 29 godina 6
2 2 2 4
- osobe starije od 50 godina 2
1 1 2 1
- žene starije od 45 godina 3
2 2 2 2
- žene s nižim kvalifikacijama (bez i sa završenom osnovnom školom) 3
2 2 2 2
- pripadnici nacionalnih manjina 2
1 1 2 1
- ostale osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada 4
2 2 2 2
socijalna poduzeća 0
0 0 0 0
djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi 0
0 0 0 0
djeca i mladi s poremećajima u ponašanju 0
0 0 0 0
beskućnici 0
0 0 0 0
bivši zatvorenici 0
0 0 0 0
bivši ovisnici 0
0 0 0 0
hrvatski branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata 0
0 0 0 0
obitelji s uzdržavanim članovima i izdržavanim članovima 0
0 0 0 0
obitelji hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata 1
0 0 1 0
poduzetničke potporne institucije 0
0 0 0 0
poduzetnici 0
0 0 0 0
- postojeći poduzetnici 0
0 0 0 0
- potencijalni poduzetnici 1
1 0 0 1
- žene poduzetnice 0
0 0 0 0
- mladi poduzetnici 0
0 0 0 0
- poduzetnici u nepovoljnom položaju na tržištu rada 0
0 0 0 0
razvojne agencije 1
1 0 1 1
neprofitne organizacije 3
1 0 1 3
zaposlene osobe 2
1 0 1 2
obrazovne institucije 3
1 0 1 3
učenici 4
1 1 2 3
studenti 4
1 0 2 3
djeca u nepovoljnom položaju 0
0 0 0 0
učenici u nepovoljnom položaju 0
0 0 0 0
studenti u nepovoljnom položaju 0
0 0 0 0
romska djeca 0
0 0 0 0
odgojno-obrazovno osoblje 2
0 0 1 1
organizacije civilnog društva i njezini članovi 3
0 0 1 2
LPZ VSŽ i njegovi članovi 1
1 0 0 1
volonteri 3
2 0 1 3
organizatori volonterstva 2
2 0 1 2
javni i poslovni sektor 6
3 1 2 6
mediji 2
0 0 0 2
OSTALO 0
0 0 0 1