Pregled broja projekata prema prioritetima i mjerama iz Strategije razvoja ljudskih potencijala

Preuzmite PDF
Prioritet/Mjera Ukupan broj projekat
Status projekata
U fazi projektne ideje U fazi ocjenjivanja U tijeku je provedba Završen
Ukupna vrijednost projekata (kn)
PRIORITET 1. POTPORA RAZVOJU PODUZETNIšTVA I POVEćANJU FLEKSIBILNOSTI RADNE SNAGE 4
0 4 0 0
5.195.990,00
Mjera 1.1. Potpora razvoju poduzetništva 4
0 4 0 0
5.195.990,00
Mjera 1.2 Povećanje mobilnosti radne snage 1
0 1 0 0
998.806,76
PRIORITET 2. POTICANJE SOCIJALNOG UKLJUčIVANJA 8
0 8 0 0
21.494.222,11
Mjera 2.1. Socijalno uključivanje i razvoj socijalnog poduzetništva 8
0 8 0 0
21.494.222,11
Mjera 2.2. Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije 6
0 6 0 0
19.147.714,80
PRIORITET 3. UNAPRJEđENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA S POTREBAMA TRžIšTA RADA UZ PROMOCIJU CJELOžIVOTNOG UčENJA I POVEćANJE DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA 5
0 5 0 0
12.155.820,41
Mjera 3.1. Unaprjeđenje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada uz promociju cjeloživotnog učenja 5
0 5 0 0
12.155.820,41
Mjera 3.2. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima i studentima u nepovoljnom položaju 0
0 0 0 0
0,00
PRIORITET 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUšTVA, POTICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I RAZVOJ VOLONTERSTVA 7
0 5 2 0
7.178.923,05
Mjera 4.1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva 3
0 2 1 0
2.910.219,31
Mjera 4.2. Razvoj strukturiranog dijaloga 6
0 4 2 0
5.981.597,20
Mjera 4.3. Razvoj volonterstva 3
0 2 1 0
3.007.545,16