Kontakt

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Vukovarsko-srijemske županije

Tajništvo
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o
A. Akšamovića 31, Vinkovci
Tel: 032/339-993, Fax: 032/339-997
E-mail: info@lpz-vsz.hr