EFoNet – Employment Fostering Network

Naziv projekta

EFoNet – Employment Fostering Network

Operativni program 

Razvoj ljudskih potencijala

Grant shema 

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Naziv projekta  

EFoNet – Employment Fostering Network

Broj ugovora

HR.1.1.09-0020

Ugovorno tijelo

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Nositelj projekta

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Partneri

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Vukovar,
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Vinkovci

Lokacija provođenja projekta

Vukovarsko-srijemska županija

Razdoblje implementacije 

20.01.2015.-19.01.2016

Vrijednost projekta

36.453,42 EUR (EU sufinancira 28.988,70 EUR)

Opći cilj    

Stvoriti uvjete za bolju provedbu lokalnog zapošljavanja i politika razvoja ljudskih potencijala u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Specifični cilj

Osigurati efikasno funkcioniranje i održivost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (LPZ VSŽ) kroz partnerski pristup

Opis projekta

Projekt doprinosi povećanju zapošljavanja i boljoj provedbi politika razvoja ljudskih potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije. Aktivnosti umrežavanja i suradnje lokalnih partnerstava za zapošljavanje 5 županija s najvećom stopom nezaposlenosti rezultirat će izradom „Zajedničkih preporuka za poboljšanje pristupa u poticanju zapošljavanja“. Ove preporuke doprinijet će unaprjeđenju rada lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su sudjelovala u aktivnostima projekta.  S ciljem prilagodbe prioritetima Europskog socijalnog fonda i ostvarivanja strateških ciljeva definiranih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije provest će se radionica na temu revizije Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije dok će se radionicama na temu javne nabave i izrade studija predizvodljivosti i izvodljivosti ojačati kompetencije članova LPZ VSŽ. Izrađenim promotivnim materijalima o projektu povećat će se svijest lokalne zajednice o  važnosti lokalnog partnerskog pristupa i rezultata rada LPZ VSŽ.

Ciljna skupina

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, njegovi partneri te njihovi imenovani članovi koji sudjeluju u radu lokalnog partnerstva

Krajnji korisnici

lokalna zajednica, lokalne institucije, zaposlene i nezaposlene osobe s područja Vukovarsko-srijemske županije, lokalna partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije

Rezultati

– Izrađene „Zajedničke preporuke za poboljšanje pristupa u poticanju zapošljavanja“
– Povećane kompetencije članova LPZ VSŽ u području korištenja strukturnih fondova i strateškog planiranja
– Revidiran i usvojen Akcijski plan provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2016.-2020.
– Povećana svijest o važnosti lokalnog partnerskog pristupa i rezultata rada LPZ VSŽ

Kontakti – nositelj projekta

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije
Hrast d.o.o.
e-mail: ar-hrast@ar-hrast.hr
web: www.ar-hrast.hr

Kontakt osoba za više informacija:
Ana Škrabo, stručna pomoć na provedbi projekta
e-mail: askrabo@ar-hrast.hr

Partneri

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Vukovar
e-mail: HZZ.Vukovar@hzz.hr
web: www.hzz.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Vinkovci
e-mail: HZZ.Vinkovci@hzz.hr
web: www.hzz.hr

Ugovorno tijelo

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata
Europske unije
e-mail: cesdfc@hzz.hr
web: www.esf.hr www.hzz.hr