Baza projekata Vukovarsko-srijemske županije

Baza projekata je kreirana 2014. godine u okviru projekta New STEP – Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje s ciljem prikupljanja podataka o svim projektima koji su se provodili, koji se trenutno provode ili će se provoditi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a koji su doprinosili ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2015.

Revidiranjem Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2016.-2020. u okviru projekta EFoNet – Employment Fostering Network, 2016. godine revidirala se i ova web stranica u svrhu praćenja provedbe prioritetnih ciljeva i mjera navedenog dokumenta.

Prijavom Vašeg projekta ili projektne ideje u ovu BAZU PROJEKATA omogućujete sebi i ostalim lokalnim dionicima jednostavan i brz pristup informacijama o svim projektima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a koje Vam mogu poslužiti u svrhu umrežavanja s potencijalnim poslovnim partnerima ili vam mogu biti korisne za pripremu Vašeg projekta za strukturne fondove.