Akcijski plan provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije donosi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske  županije koji sadrži popis pojedinačnih mjera prema sljedećim prioritetnim ciljevima:

PRIORITETNI CILJ MJERE
1. Potpora razvoju poduzetništva i povećanju fleksibilnosti radne snage 1.1. Potpora razvoju poduzetništva
1.2. Povećanje mobilnosti radne snage
2. Poticanje socijalnog uključivanja 2.1. Socijalno uključivanje i razvoj socijalnog poduzetništva
2.2. Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije
3. Unaprjeđenje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada uz promociju cjeloživotnog učenja i povećanje dostupnosti obrazovanja 3.1. Unaprjeđenje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada uz promociju cjeloživotnog učenja
3.2. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima, studentima i djeci u nepovoljnom položaju
4. Razvoj civilnog društva, poticanje socijalnog dijaloga i razvoj volonterstva 4.1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva
4.2. Razvoj strukturiranog dijaloga
4.3. Razvoj volonterstva

Akcijski plan 2016-2020